Skontaktuj się z nami już dziś!

Skontaktuj się!
Gwarancja

Gwarancja Rozróżniamy dwa rodzaje gwarancji:

- gwarancja producenta

- gwarancja sklepu "Atramentówka"

Do sprzętu dostarczanego na zasadach gwarancji producenta nabywca zobowiązany jest realizować swoje prawa w jego sieci serwisowej. Jeżeli do towaru dołączona jest gwarancja producenta, wówczas uprawnienia z gwarancji należy wykonywać zgodnie z zamieszczonymi tam warunkami i we wskazanej sieci serwisowej. Zestawienie lokalizacji placówek serwisowych danego producenta zwyczajowo zamieszczone jest w karcie gwarancyjnej lub dokumentacji produktu.

Należy pamiętać, aby przysyłany do serwisu gwarancyjnego produkt posiadał:

 dowód zakupu,

 dokładny opis usterki.

To znacznie ułatwi pracę serwisowi i przyspieszy naprawę.

W wypadkach, kiedy producent nie posiada przedstawicielstwa na terenie Polski lub towar został wyprodukowany na indywidualne zlecenie firmy ALC-Print Sp. z o. o. (takie produkty posiadają zapis "Atramentówka" w polu "producent" w karcie produktu), obowiązki gwarancyjne przyjmuje na siebie firma ALC-Print Sp. z o. o.. ALC-Print Sp. z o. o. udziela Klientowi gwarancji jakości na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres gwarancji wskazany jest w tabeli specyfikacji produktów firmy Atramentówka, którą można sprawdzić na stronie każdego produktu oraz liczy się od daty zakupu towaru. Jeśli karta produktu nie zawiera informacji dotyczącej terminu gwarancji, zastosowania mają domyślne terminy okresu gwarancyjnego: 24 miesiące dla konsumentów oraz 12 miesięcy dla firm oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Warunki gwarancji:

W przypadku posługiwania się produktem niezgodnie z jego przeznaczeniem i opisem w instrukcji, producent nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia towaru lub obrażenia użytkownika. Tym samym wszelkie pretensje, prawa czy roszczenia reklamacyjne natychmiast wygasają.

Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają automatycznie także w przypadku gdy:

 wada powstała na skutek zwarcia instalacji elektrycznej, która nie została wywołana działaniem produktu,

 usterka jest spowodowana nieprawidłową instalacją bądź użytkowaniem danego produktu.

W przypadku gdy zgłoszona przez Klienta usterka nie występuje, bądź warunki gwarancji zostały naruszone, sklep Atramentówka ma prawo żądać od Klienta opłaty poniesionych kosztów związanych z transportem oraz kosztów ekspertyzy. Sprzęt w takim przypadku jest odsyłany również na koszt kupującego. Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

Szczegółowe informacje, dotyczące warunków gwarancji, okresu gwarancyjnego oraz sposobu postępowania w przypadku wystąpienia usterki objętej gwarancją, są wymienione w punkcie Reklamacje i zwroty. Przed rozpoczęciem procedury reklamacyjnej w ramach gwarancji, zalecamy sprawdzenie czy w Internecie lub na stronach pomocy technicznej nie ma wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące powstałej usterki.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Waluty
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium